INFORMACE

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Standardní maximální limit pro příruční zavazadlo u Enter Air je 5 kg (součet tří rozměrů nesmí přesáhnout 115 cm, např. 55x40x20 cm), odbavené zavazadlo nesmí přesáhnout 20 kg. Cestující ve skupině s jednou letenkou mohou zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího.  V tomto případě hmotnost jednoho zavazadla nesmí přesáhnout 32 kg.

 

V souladu s Všeobecnými přepravními podmínkami Enter Air, mohou těhotné ženy cestovat na palubách letadel do 26. týdne těhotenství bez lékařského potvrzení. Dopravce umožňuje dopravu těhotných žen mezi 27. a 34. týdnem těhotenství pouze po předložení lékařského potvrzení stvrzující fázi těhotenství a žádné kontraindikace k cestování letadlem.

Děti, které v den odletu neukončily věk dvou let cestují zdarma, za předpokladu, že cestují na klíně dospělého (nemluvně nemá nárok na vlastní sedadlo a na občerstvení). S jedním dospělým může cestovat pouze jedno nemluvně. Každé dítě do dvou let má nárok na příruční zavazadlo o váze nepřekračující 5 kg zdarma.
Ano, na přepravu potravin a léků pro děti se nevztahují bezpečnostní předpisy, zakazující přepravu kapalin přesahující obsah 100 ml a maximální objem 1 litr. Možná však budete požádáni o ochutnávku produktu za přítomnosti bezpečnostních důstojníků.
Enter Air přepravuje kočárky zdarma, ale jejich váha snižuje váhovy limit odbavených zavazadel (20 kg). Kočárky by měly být odevzdány do zavazadlového prostoru nejpozději na ploše letiště před nástupem do letadla. Není nutné odbavovat kočárek spolu se zavazadly u odbavovací přepážky. Po přistání si kočárek můžete vyzvednout hned po opuštění letadla.
Odbavení v Enter Air začíná 2 hodiny před časem odletu a končí 35 minut před odletem. Avšak vzhledem k nutnosti provedení bezpečnostní kontroly cestujících, Enter Air doporučuje příjezd na letiště 2 hodiny před odletem.
Letadla Enter Air  ve Varšavě odlétají z Terminálu A (nový terminál).  (dopisac PRG i KTW)
K přepravě jsou přijímány pouze psi a kočky ve vyhovujících schránách a za předpokladu, že mají platné zdravotní a očkovací průkazy, vstupní povolení a další dokumenty potřebné pro vstup zvířete do země místa určení i všech tranzitních bodů, a že váha zvířete včetně schrány nepřesáhne 8 kg. Za přepravu domácích mazlíčků Enter Air účtuje poplatek ve výši 6EUR / kg.
V současné době Enter Air účtuje poplatek ve výši 6 EUR za každý další kilogram zavazadla nad přípustné limity (5 kg příruční zavazadlo, 20kg odbavené zavazadlo, 16kg odbavené zavazadlo na dálkových letech).
Enter Air zajišťuje na palubě letadla prodej produktů, jako jsou sendviče, nápoje, občerstvení atd.. Na některých letech smlouva s cestovní kanceláří poskytuje bezplatné stravování. Pro více informací se obraťte na cestovní kancelář.
"V souladu s Všeobecnými přepravními podmínkami společnosti Enter Air Sp. Z o.o. jsou reklamace přijímány písemně (adresa: Enter Air Sp. Z o.o., Komitet Obrony Robotników 74, 02-146 Varšava) nebo také v elektronické podobě, přes formulář Reklamace jsou dostupné na webu Enter Air v záložce „KONTAKT“ (https://reklamacje.enterair.pl) Správně podané reklamace jsou vyřizovány ihned,. Reklamace jsou vyřizovány nejpozději do 30 dnů ode dne o jejich převzetí. Přečtěte si prosím dokument VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY ENTER AIR Sp. Z o.o. (https://www.enterair.pl/pl/ogolne-warunki-przewozu).

Copyright Enter Air 2016. Všechna práva vyhrazena. Zákaz kopírování.