INFORMACE

VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY A PŘEDPISY

Enter Air přijímá veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo nepříjemnostem způsobeným odmítnutím vstupu na palubu z důvodu nedostatku míst, zrušením nebo zpožděním letů. Nicméně, v přepravě cestujících nastávají situace, kterým Enter Air není schopen zabránit. V takových případech Enter Air poskytuje cestujícím péči, v závislosti na situaci, ve které došlo k potížím. Pravidla popsaná ve Všeobecných podmínkách přepravy společnosti Enter Air Sp. s o.o. ("VPP") se vztahují na všechny cestující, kteří odlétají z Evropské unie, zemí, které patří do Evropského hospodářského prostoru a třetími zeměmi, pokud tyto třetí země stanoví dávky nebo náhrady vyplývající z tohoto důvodu.


GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF AIR CARRIAGE BY ENTER AIR Sp. z o.o. (L.L.C.)


ANNEX I - List of items that cannot be carried by passengers into security restricted areas or aboard the aircraft

ANNEX II - Provisions for Dangerous Goods Carried by Passengers or Crew

ANNEX III - Table of additional fees

ANNEX IV - Enter Air Privacy Policy

ANNEX V - Addinional conditions of carriage with respect of COVID-19

ANNEX V PART A - Health Declaration Form

ANNEX V PART B - Passenger Location Form

Regulation (EC) No. 261/2004 of the European Parliament and of the European Council


Copyright Enter Air 2016. Všechna práva vyhrazena. Zákaz kopírování.