INFORMACE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Náš palubní personál vynaloží veškeré úsilí, aby se každý cestující na palubě letadla  cítil pohodlně a bezpečně. Místa jsou přiděleny tak, aby odpovídaly na požádání potřebám osob s omezenou pohyblivostí a také v souladu s bezpečnostními požadavky a dostupností.


Zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou pohyblivostí, mají nárok na pomoc při cestě letadlem do a z Evropské unie. Před letem je třeba zvážit typ požadované pomoci a seznámit se s bezpečnostními pravidly letecké společnosti.


Pokud cestování letadlem může negativně ovlivnit Vaše zdraví, měli byste mít lékařské osvědčení opravňující k letu.
Přeprava vodicích a asistenčních psů je povolena v kabině letadla bez dalších poplatků. Vodicí psi větší velikosti mohou cestovat sedící na podlaze.

 

Pravidla pro přepravu kapalin, aerosolů a gelů v příručním zavazadle

Jaké tekutiny mohu vzít s sebou v příručním zavazadle?

Přeprava osob se zvláštními potřebami

 

Více informací o zvláštních ustanoveních naleznete zde.


Copyright Enter Air 2016. Všechna práva vyhrazena. Zákaz kopírování.